ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ProtectUs διαθέτει κορυφαίο επιτελείο λογιστών και φοροτεχνικών με συνεχή και αδιάλειπτη ενημέρωση επί του αντικειμένου τους και υψηλή εμπειρία. Υπεύθυνος εργασιών του τομέα είναι ο κ. Νίκος Γκούντας κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από το Πανεπιστήμιο του Liverpool. Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας αποτελεί η αποκλειστική συνεργασία της με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Λογιστών ΚΕ.Λ.Ε (Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών) που επί 26 συναπτά έτη έχει επιμορφώσει χιλιάδες σπουδαστές, επαγγελματίες Λογιστές & Φοροτεχνικούς και εἰναι Global Partner του Διεθνή Οργανισμού IACAFM (International Association of Certified Accountants and Financial Managers) παρέχοντας στην Ελλάδα τα αντίστοιχα Διεθνή πιστοποιητικά Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών.

 

 • Τήρηση βιβλίων και καταχωρήσεις λογιστικών εγγραφών
 • Έκδοση ετήσιων & περιοδικών λογιστικών καταστάσεων
 • Έκδοση μισθοδοσίας
 • Κατάρτιση & υλοποίηση φορολογικού σχεδιασμού
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών καταστάσεων
 • Γνωμοδοτήσεις σε θέματα φορολογίας
 • Εκπόνηση & παρουσίαση αναφορών (financial reporting)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΑΝΤΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΑΝΑΔΙΑΘΡΩΣΕΙΣ 

Στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών η ProtecUs πρωτοπορεί γιατί η επαγγελματική ομάδα που διαθέτει, απαρτίζεται από υψηλόβαθμα πρώην τραπεζικά στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα πιστοδοτήσεων ΜμΕ που παρέχουν στους πελάτες της ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και κυρίως εκτελεστικές υπηρεσίες στους εξής τομείς :

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Διαχείριση διαθέσιμων
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού

ΑΝΤΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΑΝΑΔΙΑΘΡΩΣΕΙΣ

 • Δημιουργία profile
 • Συγκέντρωση και ανάλυση οικονομικών στοιχείων
 • Κατάρτιση και παρουσίαση των αιτημάτων στις τράπεζες (πλήρης φάκελος)
 • Εκπροσώπηση στους τραπεζικούς οργανισμούς
 • Επιλογή βέλτιστης πιστοδοτικής προσφοράς
 • Διαπραγμάτευση όρων πιστοδοτήσεων
 • Ρυθμίσεις & αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων πιστοδοτήσεων
 • Κατάρτιση & υποβολή φακέλων αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Κατάρτιση & υποβολή φακέλων επιδοτούμενων προγραμμάτων

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Η παρεχόμενη νομική υποστήριξη καλύπτεται από  συνεργαζόμενο έγκριτο νομικό γραφείο  και περιλαμβάνει τη:

 • Νομική Συμβουλευτική. Νομική καθοδήγηση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κυρίως σε προληπτικό επίπεδο (έλεγχος και κατάρτιση κάθε είδους συμβάσεων - εμπορικών, πιστοδοτικών - καθώς και οιωνδήποτε εγγράφων που συστήνουν ομολογία από την πλευρά της επιχείρησης, κ.α.)
 • Νομική Διεκπεραίωση. Εκτέλεση πληθώρας δικαστικών και εξωδικαστικών ενεργειών (εκπροσώπηση, διαιτησίες, διαμεσολάβηση, αγωγές, μηνύσεις, claims, κ.α.)

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας και να μάθετε για τα τελευταία νέα της Protectus