ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ProtectUs διαθέτει κορυφαίο επιτελείο λογιστών και φοροτεχνικών με συνεχή και αδιάλειπτη ενημέρωση επί του αντικειμένου τους και υψηλή εμπειρία. Υπεύθυνος εργασιών του τομέα είναι ο κ. Νίκος Γκούντας κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από το Πανεπιστήμιο του Liverpool. Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας αποτελεί η αποκλειστική συνεργασία της με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Λογιστών ΚΕ.Λ.Ε (Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών) που επί 26 συναπτά έτη έχει επιμορφώσει χιλιάδες σπουδαστές, επαγγελματίες Λογιστές & Φοροτεχνικούς και εἰναι Global Partner του Διεθνή Οργανισμού IACAFM (International Association of Certified Accountants and Financial Managers) παρέχοντας στην Ελλάδα τα αντίστοιχα Διεθνή πιστοποιητικά Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών.

 

 • Σύσταση εταιρειών όλων των κατηγοριών
 • Τήρηση βιβλίων και καταχωρήσεις λογιστικών εγγραφών
 • Έκδοση ετήσιων & περιοδικών λογιστικών καταστάσεων
 • Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) - IFRS implementation
 • Έκδοση μισθοδοσίας
 • Κατάρτιση προγράμματος κοστολόγησης
 • Κατάρτιση & υλοποίηση φορολογικού σχεδιασμού
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών καταστάσεων
 • Γνωμοδοτήσεις σε θέματα φορολογίας
 • Γνωμοδοτήσεις σε θέματα εργατικού/ασφαλιστικού δικαίου
 • Ολοκληρωτική εποπτεία λογιστηρίου
 • Εκπόνηση & παρουσίαση αναφορών (financial reporting)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΑΝΤΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΑΝΑΔΙΑΘΡΩΣΕΙΣ 

Στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών η ProtecUs πρωτοπορεί γιατί η επαγγελματική ομάδα που διαθέτει, απαρτίζεται από υψηλόβαθμα πρώην τραπεζικά στελέχη και οικονομικούς διευθυντές με πολύχρονη εμπειρία τόσο στον τομέα πιστοδοτήσεων ΜμΕ όσο και στο financial management, που παρέχουν στους πελάτες της ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και κυρίως εκτελεστικές υπηρεσίες στους εξής τομείς :

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Αποτίμηση εταιρειών
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Κατάρτιση προϋπολογισμών και προβλέψεων
 • Πολιτικές ελέγχου και μείωσης κόστους λειτουργίας
 • Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης (αποθέματα, πελάτες, προμηθευτές)
 • Κατάρτιση ταμειακού προγραμματισμού
 • Διαχείριση διαθέσιμων

ΑΝΤΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΑΝΑΔΙΑΘΡΩΣΕΙΣ

 • Δημιουργία profile εταιρείας
 • Συγκέντρωση και ανάλυση οικονομικών στοιχείων επιχείρησης
 • Κατάρτιση και παρουσίαση των αιτημάτων στις τράπεζες (πλήρης φάκελος)
 • Εκπροσώπηση στους τραπεζικούς οργανισμούς
 • Επιλογή βέλτιστης πιστοδοτικής προσφοράς
 • Διαπραγμάτευση όρων πιστοδοτήσεων
 • Ενεργητική διαχείριση & παρακολούθηση εγκεκριμένων πιστοδοτήσεων
 • Ρυθμίσεις & αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων πιστοδοτήσεων
 • Κατάρτιση & υποβολή φακέλων αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Κατάρτιση & υποβολή φακέλων επιδοτούμενων προγραμμάτων

 

 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Operational Excellence)

Oι υπηρεσίες βελτιστοποίησης επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας παρέχονται από Οικονομικούς & Διοικητικούς Δ/ντές με τεράστια εμπειρία σε βιομηχανικές & εμπορικές επιχειρήσεις.

 

  • Αξιολόγηση και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
  • Ανάλυση & αναδιοργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας, λειτουργίες
   o Προμηθειών
   o Παραγωγής
   o Αποθήκευσης/Διανομής
  • Εφαρμογή συστημάτων WMS (Warehouse Management System), MPS (Master Production Schedule)/ MRP (Materials Requirement Planning), αυτοματοποίηση παραγωγής
  • Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης
  • Υποστήριξη στην επιλογή και εγκατάσταση μηχανογραφικών συστημάτων (ERP)
  • Εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού (target based management)

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Η παρεχόμενη νομική υποστήριξη καλύπτεται από  συνεργαζόμενο έγκριτο νομικό γραφείο  και περιλαμβάνει τη:

   • Νομική Συμβουλευτική. Νομική καθοδήγηση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κυρίως σε προληπτικό επίπεδο (έλεγχος και κατάρτιση κάθε είδους συμβάσεων - εμπορικών, πιστοδοτικών - καθώς και οιωνδήποτε εγγράφων που συστήνουν ομολογία από την πλευρά της επιχείρησης, κ.α.)
   • Νομική Διεκπεραίωση. Εκτέλεση πληθώρας δικαστικών και εξωδικαστικών ενεργειών (εκπροσώπηση, διαιτησίες, διαμεσολάβηση, αγωγές, μηνύσεις, claims, κ.α.)

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ (Special Projects)

Η εταιρεία μας μέσω των έμπειρων συνεργατών της, είναι σε θέση να υποστηρίξει επιτυχώς οποιοδήποτε επιχειρηματικό σχέδιο τόσο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας και να μάθετε για τα τελευταία νέα της Protectus