ΝΕΑ

Ολοκληρώθηκαν οι υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων όλων των προγενέστερων κύκλων του Επενδυτικού Νόμου

 Την 30-6-2014 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του α'κύκλου 2014 τα οποία υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, και ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των Περιφερειών. Η εν λόγω περίοδος υποβολών αποτέλεσε και την σημαντικότερη από την ενεργοποίηση του Ν.3908/2011, τον Φεβρουάριο 2011 και έληξε την 5-3-2014. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την α' περίοδο 2014, υποβλήθηκαν 732 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 4δις ευρώ με αιτούμενη ενίσχυση 1,2δις ευρώ. Ο εν λόγω κύκλος υποβολών αποτέλεσε την τελευταία ευκαιρία των επενδυτών να διεκδικήσουν ενισχύσεις με ποσοστά που έφταναν έως και το 60%.

 

Από τον Α’ κύκλο του 2014 εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 484 επενδυτικά σχέδια συνολικού Προϋπολογισμού 2,6 δις Ευρώ. Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται στα 922 εκ. Ευρώ και από την υλοποίηση των σχετικών σχεδίων αναμένεται να δημιουργηθούν 2.491 νέες θέσεις εργασίας. Ποσοστό μεγαλύτερο του 33% των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν δεν συμπεριλήφθηκαν στον οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων.

 

Τομέας επένδυσης

Αριθμός επενδυτικών σχεδίων

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Συνολική ενίσχυση

Νέες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ)

Πρωτογενής

38

83.298.402,60

27.746.238,45

215

Μεταποίηση

311

1.556.546.669,79

564.452.845,70

695

Τουρισμός

109

880.229.663,37

284.834.367,52

1404

Υπηρεσίες

26

148.544.478,56

45.055.901,45

177

ΣΥΝΟΛΟ

484

2.668.619.214,31

922.089.353,11

2491


  

Τα Επενδυτικά σχέδια τα οποία απορρίφθησαν  θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν εκ νέου στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου ο οποίος προβλέπεται να ενεργοποιηθεί το Φθινόπωρο.

Αμεσα πρόκειται να εκδοθεί το ΦΕΚ υπαγωγής κάθε επενδυτικού σχεδίου καθώς και η αναλυτική απόφαση έγκρισης με περιγραφή των επιμέρους όρων και προϋποθέσεων.

Οι επενδυτές που δεν είχαν προσκομίσει την επιστολή έγκρισης δανείου κατά την υποβολή των αιτημάτων υπαγωγής, θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη προσκόμιση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής τους.

 

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στόχος για το Β΄ εξάμηνο του 2014 είναι η κατάθεση νέου αναπτυξιακού νόμου όπως επιβάλλεται από το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και η επιτάχυνση των διαδικασιών καταβολής ενισχύσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου ώστε και φέτος, όπως και το 2013, να απορροφηθούν πλήρως οι διαθέσιμοι πόροι. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που δεν υπάρχουν πλέον εκκρεμότητες υπαγωγών στον Αναπτυξιακό Νόμο από προηγούμενους κύκλους αξιολόγησης.

Ανασκόπηση στη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9 2014)

Ανασκόπηση στη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9 2014) με τις κύριες αλλαγές από 1/1/2014 έως σήμερα.

Με τον Νέο Φορολογικό Νόμο 4223/2013 που έχει ισχύ από 1/1/2014 έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στη φορολογία για όσους κατέχουν ή αποκτούν δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα.

Ο νόμος από την έναρξη της ισχύς του έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα να καθιστά την σωστή απεικόνιση αρκετά περίπλοκη.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η επιβολή του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α). Ο συγκεκριμένος φόρος έχει επιφέρει μεγάλη αύξηση του καταβαλλόμενου φόρου σε σχέση με παλαιότερους φόρους και αυτό καθιστά την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης απαραίτητη. Η μη σωστή απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων στις δηλώσεις του Ε9, μπορεί μελλοντικά σε οποιαδήποτε πώληση η μεταβίβαση δικαιώματος να μας επιφέρει σημαντικά πρόστιμα και ταλαιπωρία καθώς οι συμβολαιογράφοι δεν μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε πράξη εάν δεν έχουμε σωστά την περιουσία μας απεικονισμένη και φυσικά πληρώσει τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

> Διαβάστε περισσότερα >

ΟΑΕΔ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ 900 ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 10.000 ΕΥΡΩ

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε  τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα νέων  με έμφαση στην καινοτομία».

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» ( 32180/466/09-12-2013 ΚΥΑ ) θα δεχτεί επιπλέον 900  αιτήσεις νέων επιχειρηματιών από την  21η Ιουλίου 2014 έως και την 21η Αυγούστου 2014.

> Διαβάστε περισσότερα >

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε."

Επενδύσεις από 13.415 μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας συνολικού ύψους άνω του 1,7 δισ. ευρώ ενισχύονται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών».

Οι εντάξεις στο πρόγραμμα οριστικοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2014, αφού ολοκληρώθηκε η εξέταση των αιτημάτων θεραπείας που είχαν υποβάλει υποψήφιοι επενδυτές, καθώς και η επαλήθευση της τήρησης των προϋποθέσεων για τους δυνητικά εντασσόμενους. Η εκταμίευση των ενισχύσεων έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζεται, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί.

> Διαβάστε περισσότερα >

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΩΣ 45%

'Εως τον Σεπτέμβριο προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ ο νέος Επενδυτικός Νόμος για τον οποίο έχει ήδη συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης πρόκειται να τροποποιηθεί σημαντικά τόσο ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, όσο και ως προς τα βασικά σημεία καθορισμού επιλέξιμων επιχειρήσεωνδαπανών και μορφής ενίσχυσης.

> Διαβάστε περισσότερα >

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ά ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ολοκληρώθηκαν οι υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων όλων των προγενέστερων κύκλων του Επενδυτικού Νόμου

 Την 30-6-2014 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του α'κύκλου 2014 τα οποία υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, και ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των Περιφερειών. Η εν λόγω περίοδος υποβολών αποτέλεσε και την σημαντικότερη από την ενεργοποίηση του Ν.3908/2011, τον Φεβρουάριο 2011 και έληξε την 5-3-2014. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την α' περίοδο 2014, υποβλήθηκαν 732 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 4δις ευρώ με αιτούμενη ενίσχυση 1,2δις ευρώ. Ο εν λόγω κύκλος υποβολών αποτέλεσε την τελευταία ευκαιρία των επενδυτών να διεκδικήσουν ενισχύσεις με ποσοστά που έφταναν έως και το 60%.

> Διαβάστε περισσότερα >

Νεα - Ανακοινωσεις

Newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας και να μάθετε για τα τελευταία νέα της Protectus